Seans – Terapi ve Reiki Eğitimi

Touch_Massage-TherapyEvrende herşey  enerjiden oluşur. Buna bağlı olarakta her  sorun farklı miktarda enerji kapasitesine sahiptir. Yani her bir sorunu oluşturan enerjinin miktarı farklıdır. Bir sorunu çözümlemek istediğimizde, sorunun içerdiği düşük titreşimli enerjiye  (negatif enerji) karşı, aynı miktarda yüksek titreşimli (pozitif enerji) enerjiye ihtiyaç vardır. Çözüm için gereken bu enerjiyi sağlayabilecek bilgimiz, gücümüz veya yetimiz  olmayabilir.

Hiç bir sorun oluşturulduğu zihin, ruh hali yada titreşim durumu ile çözümlenemez.

Bu neden ile bu sorunların çözümünde yardıma ihtiyaç duyabiliriz.  Evren karşımıza sonsuz olasılıklar, teknikler, terapiler yöntemler çıkaracaktır. Her bir olasılık farklı zaman, emek ve para karşılığında farklı oranda fayda içerecektir.

Böyle bir sorunu çözümlemek istediğimizde ilk etken NİYETimiz. Niyetimiz sorunun çözümlenmesi için sarsılmaz bir kararlılık içermeli. Sonra kendimize sorunun kapsam alanını  ve nedenlerini öğrenmek için sorular sormalıyız.

  • Ben bu sorunu neden yaşıyorum?
  • Bu sorun hangi travmalarım nedeni ile oluşmuş olabilir?
  • Düşünce sistemindeki hangi düşünce bu sorun ile bağlantılı olabilir?
  • Bu sorundan egomun çıkarı nedir?

Bu örnek sorular size yardımcı olabilir. Niyetinizin içerdiği dürüstlük oranına göre, doğru soruları bulma olasılığınızda artacaktır. Soru sorma kısmı bize, cevap kısmı O’na ait. Her sorduğumuz sorunun cevabını farkındalık durmumuza göre mutlaka alırız.

Aldığımız cevaplara göre çözümlerde ortaya çıkmaya başlayacaktır.  Reiki’de dahil sayısız tekniğin terapisini, seansını alabilirsiniz.  Bir çok çözüm ve fayda sağlayabilirsiniz. Bununla beraber zaman içerisinde sorunlarınızın enerjisel ve sayısal çokluğunuda farketmeniz  mümkün. Bu neden ile seans, terapi yerine kendi kendinize terapi yapabileceğiniz teknikleri öğrenip uygulamanızı öneririm. Bu şekilde sorunlarınızı ve onları oluşturan nedenleri kökünden çözümleyebilirsiniz.

Terapi almak ve bir tekniğin uygulayıcı olmak; birine balık vermek yada balık tutmayı ögretmek arasındaki fark gibidir.

Share

Bir cevap yazın